SBTS ZO Svatoslav

Informace o grantech

Dotace JMK

Finanční dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje jsou každoročně vyhlášeny pro jednotlivé oblasti na krajských stránkách formou Dotačních programů. Současně je přesně v Dotačním programu stanoveno na jaký účel je dotace poskytnuta, kdo o ni může žádat, jaké jsou podmínky použití, vyúčtování apod.

 

Dotační program pro sport, který v letošním roce z důvodů ekonomických nebyl vyhlášen a dále o Dotační program  pro volnočasové aktivity dětí a mládeže,který je ovšem v tomto roce zaměřen na nestátní neziskové organizace JMK mimo organizace působící v oblasti tělovýchovy a sportu. Na jednotlivou sportovní akci získat dotaci lze v tomto roce získat jen výjimečně - jde většinou o akce mimořádného významu. Žádost s popisem projektu by měla být zaslána na adresu Rady jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno.

Ing. Jana Tóthová

odbor školství - oddělení prevence a volnočasových aktivit

referent

Krajský úřad Jihomoravského kraje

Žerotínovo nám. 3/5, 601 82  Brno, pracoviště Cejl 73

telefon: 541 658 306

e-mail: tothova.jana@kr-jihomoravsky.cz

web: www.kr-jihomoravsky.cz

 

   

MINISTERSTVO OBRANY

sekce personální

odbor mimorezortní spolupráce

Ministerstvo obrany poskytuje nestátním neziskovým organizacím dotace, a to výhradně formou výběrového dotačního řízení. V letošním roce je dotační řízení již uzavřeno. Dotační podmínky obecně upravují „Zásady vlády pro poskytování dotací ze státního rozpočtu České republiky nestátním neziskovým organizacím ústředními orgány státní správy“ přijaté usnesením vlády ze dne 3. listopadu 2008 č. 1333. Pokud budete mít zájem o poskytnutí dotace v příštím roce, můžete se přihlásit do výběrového řízení v rámci příslušného dotačního programu, který vyhlásí Ministerstvo obrany na internetové adrese:  www.army.cz /Finance a zakázky/ Dotační politika, po schválení hlavních oblastí dotační politiky vůči nestátním neziskovým organizacím vládou.

 

Kontaktní osoba: Jarmila Pilařová, tel. 973 210 373.

www.army.cz, e-mail: info@army.cz

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.