SBTS ZO Svatoslav

Letecké neštěstí u Spáleného mlýna

08.01.2015 18:48

 Letecké neštěstí u Spáleného mlýna

dne 9.11.32 (ve středu) odpoledne po třetí hodině za husté mlhy bylo slyšeti směrem od Radoškova hukot letadla, které v mlze bloudilo nad poli kolem Radoškova. Jelikož nebylo možné, aby  se v tak husté mlze mohlo letadlo orientovat sneslo toto tak nízko k zemi, že narazilo na vrcholky stromů v lese, urazilo křídla a zřítilo se na silnici za Spáleným mlýnem asi 100 metrů za serpentinami. Zde narazilo na silnici a převrátilo se ze svahu pod pěšinu souběžnou se silnicí. Byl to hrůzný pohled na trosky  letadla z něhož ani jediná součástka nezůstala zdravá. V troskách letounu byli četař pilot Hospodka z Golčova Jeníkova a pozorovatel poručík Kudrna z Německého Brodu, oba mrtvi. Zvláště byl poručík Kudrna hrozně pádem zohaven. Bylo to letadlo leteckého pluku 5 z Prahy, které se vracelo z ostrostřeleckých závodů z  Malacek do Prahy. Poručík  Kudrna vezl si odtud I.cenu, kterou získal na závodech –  Stříbrný pohár. Hodinky náramkové na ruce pilota ukazovaly 15 hod. 15.20 minut, tedy doby, kdy se letadlo roztříštilo. První k místu neštěstí dostavili se p. Otto  Homoláč rolník z Radoškova, paní M. Moučková mlynářka ze Spáleného mlýna a p. Josef Malenka. Oba vojíni letci byli mrtvi. Stromy kudy letadlo se řítilo na silnici byly zpřeráženy, rozštípány a vyvráceny, byl to jako  průsek na svahu od Radoškovských polí. Mlha, která se stala letcům osudnou, když vykonal zhoubné dílo  asi za 10 min stoupla a bylo pak jasno. Vám letci, oběti povolání věčná budiž paměť!

Přepis kroniky obce Svatoslav

Na místě neštěstí je malý pomníček se křížem a letopočtem 1932, nachází se cca 3 m od silnice v lesním porostu (po levé straně směr Spálený mlýn - Přibyslavice), v místě kam se letadlo zřítilo.

Radek Roth

 

Zpět

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.