SBTS ZO Svatoslav

Kdo jsme?

                                                                    

            Svaz branně-technických sportů základní organizace Svatoslav

 

Vytváříme podmínky pro rozvoj zájmových, branně sportovních a branně technických aktivit členů svazu i dalších zájemců z řad veřejnosti, organizujeme zájmové, výkonnostní a vrcholové sportovní a branně technické soutěže a akce pro své členy a širokou veřejnost.

Naše členská základna má k dadu 4.1.2018 celkem 58 členů, z toho 46 dospělých a 12 mládeže,  41 mužů a 17 žen.

 

Naše sdružení má sídlo na adrese Svatoslav 113 

Statutární zástupci jsou: předseda           Radek Roth

                                      místopředseda   Michalík Radim

 

 

 

Závody kterých jsme se účastnili

 

Družstva ZO Svatoslav se dne 12-13. června zúčastnila Mezinárodního mistrovství Slovenska v branném víceboji žáků ZŠ v obci Turany nedaleko Martina. Reprezentovali nás dvě družstva ve složení Sabina Sojková, Milan Barták, Vojtěch Vetiška a Nikola Prokešová, Vlastimil Michalík, Zdeňka Kejdová.  

Kvalifikační přebor ve střeleckém víceboji SBTS ČR

Tišnov 2.5.2010

   Svaz branně-technických sportů

základní organizace Svatoslav

    Po krátké přestávce ZO Svatoslav znovu obnovila přebor ve střeleckém víceboji SBTS ČR. Závod se konal dne 2.5.2010 na střelnici v Tišnově, hlavní rozhodčí byl pan Otrusiník a ředitel soutěže pan Roth, startovné činilo tři sta korun za každé družstvo.  Kvůli malé účasti předchozích ročníků ZO Svatoslav zmobilizovala členskou základnu a podařilo se postavit úctyhodných 9 družstev. Mnozí z nich bily na závodech tohoto druhu poprvé ale přesto se snažili dle svých možností a dovedností. Bohužel se závodů nezúčastnila žádná jiná základní organizace a proto počet družstev nebyl velký. Závod proběhl bez závad a zranění a počasí bylo také příznivé i když bylo blátivo . První tři nejlepší družstva a jednotlivci dostala medaile, plakety a všechna družstva obdrželi diplomy. ZO Svatoslav využila velké účasti svých členů a po skončení závodu proběhla členská schůze kde byli členi ZO Svatoslav informováni o plánovaných akcích a problematice s financováním. Kvůli rozšíření počtu členů majících zbrojní pas, schválil výbor ZO Svatoslav podpořit finančně a technicky své členy kteří by měli zájem si zbrojní pas udělat. Jedná se hlavně o ty co dlouhodobě závodili ze vzduchových zbraní a rádi by pokračovali v závodech z pistolí. Kvůli velkému zájmu členů ZO Svatoslav výbor schválil uspořádat na podzim obdobné závody pouze pro své členy a samozřejmě příští rok opět uspořádat kvalifikační přebor.                     

Historie naší zvonice

      Po husitských vojnách v nastalém klidu vzmáhá se Svatoslav a místo dřevěného kostelíka staví zděnou věž i loď chrámovou. Bylo to ku konci věku XV. kdy opatřeny byly na věž dva zvony, velký 5 q vážící v r. 1494 a menší 2q v r. 1495. Brzo na to zeman Pánovský , Vaněk Pánovec r. 1501 věnuje poslední vůlí 10 kop grošů kostelu svatoslavskému, asi na výzdobu či dostavění. Učení Husovo hojně rozšířilo se po Čechách. Na Moravě bylo to opět vyznání církve Českých bratří o něco později vzniklé, které se velice rozmohlo. I zde ve Svatoslavi byli vyznavači víry českobratrské a dokonce asi ve velké většině, neboť měli tu r. 1577 svého kněze Jana. Byl ženat a své dítky chtěl tehdy dáti do učení k nějakému mistru v Bíteši, jak zápis v městských knihách bítešských dokazuje. Víra českobratrská potrvala ve Svatoslavi dosti dlouho, až přes r. 1600. První zápisy o katolickém knězi jsou opět z r. 1617, kdy zdejší farář Jeremiáš Kulman byl odsud přeložen do Výmyslic u Krumlova.

 

      SBTS Svatoslav si váží historické hodnoty zvonice a odkazu našich předků a společně se zvoníkem p. Martinem Klímem jsme uspořádali brigádu, které se účastnila mládež naší obce. Uklidili jsme letitý prach, suť a nepořádek v celé věži našeho kostela, dále jme vyčistili okapy zákristie a pomohli i s úklidem prachu na oltáři v kostele. Odvoz odpadu nám zajistil starosta obce přistavením „multikáry“.

Foto  Historie naší zvonice.doc (119 kB) 

 

 

 

 Mezinárodní mistrovství České republiky v branném víceboji mládeže MEMORIAL BERNARDA NECHVILY                                

    XVI. ročník Mezinárodního mistrovství Svazu branně - technických sportů ČR v branném víceboji mládeže do 26 let se uskutečnil ve dnech 2.10. a 3.10.2009 opět v rekreačním středisku " Prudká u Doubravníka" v malebném údolí řeky Svratky. Mistrovství opět organizovala základní organizace SBTS ZO Svatoslav pod vedením předsedy Radka Rotha, hlavního rozhodčího Norberta Nechvily a dalších dvaceti členů kteří zajišťovali hladký průběh závodu.
Strava byla celkem chutná včetně balíčků na cestu, které zabezpečoval Ředitel soutěže : JUDr. Vladimír Frič - tajemník SBTS ČR společně s paní Janou Šivecovou.
    Rozhodčí ze základní organizace Svatoslav se své práce zhostili velmi dobře a na jednotlivých disciplínách odvedli dobrou práci, což bylo konstatováno jak závodníky tak jejich doprovodem.
XVI. ročníku Mezinárodního mistrovství ČR SBTS v branném víceboji se zúčastnilo celkem 12 družstev z toho 3 družstva ze Slovenské republiky. Ceny, medaile a diplomy předávali pan Radek Roth - předseda ZO Svatoslav a člen rady, pan JUDr. Vladimír Frič - tajemník SBTS ČR, pan Antonín Cibulka místopředseda SBTS ČR a pan
Jozef Ištvánffy prezident Zväzu branně - technických činností.

Mezinárodní mistrovství SR žáků základních škol v branném víceboji

Gabčíkovo 4-5.6.2010       

Svaz branně-technických sportů

základní organizace Svatoslav

    Svaz branně-technických sportů vyslalo na závody na Slovensku jedno družstvo ZO Svatoslav. Naše ZO mělo drobné problémy sestavit toto družstvo (zranění členů, školní výlety) ale nakonec vzniklo družstvo ve složení Michalík Vlastimil, Vetiška Vojtěch a Kožnar Tomáš. Soutěže ze zúčastnilo celkem 16 družstev 15 ze Slovenska a jedno z ČR. Během pobytu v Gabčikově pro nás bylo připraveno ubytování a výborná strava v bývalém ubytovacím zařízení pro dělníky nedalekého vodního díla Gabčíkovo. První den závodu proběhly střelby na terč a zajímavá exkurze na přehradu a zdymadla vodní nádrže Gabčíkovo. Druhý den následoval branný závod. Pořadatelé měli vše pečlivě připraveno a závod měl hladký průběh. Naše družstvo obsadilo sice poslední místo ale nasbíralo nové zkušenosti. Bily na závodech tohoto druhu poprvé ale přesto se snažili dle svých možností a dovedností. Závod proběhl bez závad a zranění a počasí bylo také příznivé i když bylo blátivo . První tři nejlepší družstva a jednotlivci dostala medaile a obdrželi diplomy. Závod byl Memoriál příslušníků ozbrojených sil SR, kteří zahynuli u obce Hejce při návratu z plnění úloh v mírové misi KFOR v Kosovu.

Mezinárodní mistrovství České republiky v branném víceboji mládeže MEMORIAL BERNARDA NECHVILY XIX. ročník

                                          

        5. - 6.10.2012                                

    XIX. ročník Mezinárodního mistrovství Svazu branně - technických sportů ČR v branném víceboji mládeže do 26 let se uskutečnil ve dnech 5. - 6.10.2012  v rekreačním středisku  " Prudká u Doubravníka".      

   Organizátorem byla tradičně základní organizace SBTS ZO Svatoslav pod vedením předsedy Radka Rotha, hlavního rozhodčího Norberta Nechvily na poslední chvíli nahradil pan Jan Kohoutek. Závod zajišťovalo celkem 17 členů SBTS ZO Svatoslav kteří se starali o hladký průběh závodu. Počasí vzhledem k datu bylo slunečné a nejteplejší za několik posledních let závodu. Strava byla zajištěna rekreačním střediskem prudká ve formě večeře, snídaně, oběda a dovolím si říci že byla velice dobrá. Na cestu dostali účastníci tradičně balíčky, které zajistili členové ZO Svatoslav.
    Rozhodčí ze základní organizace Svatoslav se své práce zhostili velmi dobře a na jednotlivých disciplínách odvedli dobrou práci, což bylo konstatováno jak závodníky tak jejich doprovodem. V průběhu závodů nedošlo k žádnému úrazu závodníků a žádným podaným protestům. Kvůli rekordnímu počtu družstev se nepatrně posunul harmonogram soutěže a vyhodnocení výsledků závodu se posunula na 15:15 hodin.    XIX. ročníku Mezinárodního mistrovství ČR SBTS v branném víceboji se zúčastnilo celkem 135 osob z toho 22 vedoucích, doprovodu a hostí, 17  pořadatelů a 96 závodníků z 11 základních organizací to-jest úctyhodných 32 družstev z toho 3 družstva ze Slovenské republiky. V kategorii A soutěžilo 9 družstev, v kategorii B 10 družstev, v kat. C 11 družstev a v kat. D 2 Družstva. Poháry, medaile a diplomy věnovala ZO Svatoslav a vítězům předávali - předseda ZO Svatoslav pan Radek Roth, hlavní rozhodčí závodu pan Jan Kohoutek a pan Jozef Ištvánffy prezident Zväzu branně - technických činností.

 

SBTS ZO Svatoslav.

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.