SBTS ZO Svatoslav

Smírčí kříž u Pánova

04.02.2013 19:53
Smírčí kříž u Pánova

Nedaleko naší obce stalo se dle zmínek v naší kronice v roce 1642 neštěstí a na památku této události byl postaven smírčí kámen.

     Citace z kroniky: „Stalo se tak v roce 1642 kdy Švédové odléhali Brno, tehdy rozezleni nad nezdarem obléhání  zpustošili celý kraj. Přitáhli též ke Svatoslavi a zde někde lapili probošta kláštera tišnovského, Arnolda Weisskoppa, když se vracel ze Znojma. Na místě ho zastřelili. Nelze zjistit ono místo, ale v lese u Pánova blíže křižovatky cest je tesaný kámen, křížem označený, kde dle pověsti byla jakási bitka s vojáky. Snad je to památník nešťastného probošta, který tudy prchal lesem.“

Další zmínka o této události je z Paměti Předklášteří a tišnovského kláštera PORTA COELI. Citace: „Dříve však, než byla úplně ukončena obnova klášterních budov, nové hrozné neštěstí přivalilo se na konvent. Po krvavé bitvě u Svidnice vpadli Švédové na Moravu a zemi daleko široko poplenili a spustošili. Jeden oddíl Švédů na cestě od Brna přepadl klášter tišnovský dne 17. června 1642. Na štěstí většina jeptišek spasila se rychlým útěkem dílem do Znojma, dílem na Pernštýn. Jeptišky, které v klášteře zůstaly, byly nemilosrdně trýzněny a abatyše jen s největším nebezpečím a námahou zachránila klášterní klenoty a spisy útěkem na hrad Pernštýn. Probošt Arnold Weisskopp, vraceje se od Znojma, kam uprchlé jeptišky doprovázel, byl u Svatoslavy od Švédů dvěma ranami zastřelen.

 

 

 

Nejkratší cesta ke kříži je z Pánova, ze Svatoslavi tam dojdete kolem rybníka přez Padělky na Kamentný a polní cestou kolem vodojemu do lesa směrem k Pánovu u kříže je posezení a není těžké ho najít.

 

     

         Radek Roth

Zpět

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.