SBTS ZO Svatoslav

Zvonice

09.09.2010 18:08

 

Historie naší zvonice

      Po husitských vojnách v nastalém klidu vzmáhá se Svatoslav a místo dřevěného kostelíka staví zděnou věž i loď chrámovou. Bylo to ku konci věku XV. kdy opatřeny byly na věž dva zvony, velký 5 q vážící v r. 1494 a menší 2q v r. 1495. Brzo na to zeman Pánovský , Vaněk Pánovec r. 1501 věnuje poslední vůlí 10 kop grošů kostelu svatoslavskému, asi na výzdobu či dostavění. Učení Husovo hojně rozšířilo se po Čechách. Na Moravě bylo to opět vyznání církve Českých bratří o něco později vzniklé, které se velice rozmohlo. I zde ve Svatoslavi byli vyznavači víry českobratrské a dokonce asi ve velké většině, neboť měli tu r. 1577 svého kněze Jana. Byl ženat a své dítky chtěl tehdy dáti do učení k nějakému mistru v Bíteši, jak zápis v městských knihách bítešských dokazuje. Víra českobratrská potrvala ve Svatoslavi dosti dlouho, až přes r. 1600. První zápisy o katolickém knězi jsou opět z r. 1617, kdy zdejší farář Jeremiáš Kulman byl odsud přeložen do Výmyslic u Krumlova. 

 

      SBTS Svatoslav si váží historické hodnoty zvonice a odkazu našich předků a společně se zvoníkem p. Martinem Klímem jsme uspořádali brigádu, které se účastnila mládež naší obce. Uklidili jsme letitý prach, suť a nepořádek v celé věži našeho kostela, dále jme vyčistili okapy zákristie a pomohli i s úklidem prachu na oltáři v kostele. Odvoz odpadu nám zajistil starosta obce přistavením „multikáry“.

Foto Historie naší zvonice.doc (119 kB) 

 

 

 

Zpět

Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.